dijous, 17 d’abril de 2014

Llei Òmnibus

Modificació de la normativa d'accés motoritzat al medi natural.

Llei 10/2011 de simplificació i millorament de la regulació normativa.


Objectiu. Què es busca?
  • Impuls econòmic del sector de la motocicleta i del turisme
Beneficis
  • Permet la pràctica esportiva de moto en tot tipus de camins rurals i amplia els llocs on poden realitzar-se competicions a espais naturals. Dóna una major oportunitat i flexibilitat al sector.

Legislació modificada
  • Es permet la circulació motoritzada en pistes i camins inferiors a 4 m d'amplada sempre hi quan es motivi i es basi amb un acord amb el titular dels vials que autoritzi aquesta circulació.
  • S'autoritzen, excepcionalment, competicions esportives als espais naturals, prèvia autorització de l'òrgan gestor de l'espai.
 Llei Òmnibus

Cap comentari: