dijous, 28 de juliol del 2011

Banyeres Parts

.

 

 El nostre col·laborador  Pep Benyeres  ha passat l'escombra a la seva  Web  encara que en construcció, però entre altres detalls ja es pot detectar un nou format  més accessible que l’anterior i donan-li més contingut, com sempre amb  exclusius recanvis i accessoris de trial,  fidel a la seva marca Montesa i al seu principal proveïdor Mitani , també podreu trobar recanvis per altres marcas i com no per les clàssiques Honda - TLRs, RTLs, i RSs i crec que te un recavi per Fantic, epssss gracies Pep.
 .

dissabte, 23 de juliol del 2011

MarlinTech Joan Freixas, t’he pujat el  MarlinTech  perquè vaig veure que t’interessava, si vols fer apreciacions o tens algun dubta a sota clicant (comentarios) s’obre una nova finestra.La web MarlinTech, on trobareu una important i amplia informació de tot el relacionat amb la mecànica i arranjaments de la moto de trial, més d'un ja l’ha batejat com a  MarlinTech el mago del trial

 En aquest cas la informació es de les variants de xicles, campana, agulla, que comporta muntar un Keihin a una Sherco 290, però hi ha molta més informació sobre d’altres motos


MarlinTech
-------------------------------------------------------------

Resols en part els problemes de blogger que no eren altres que al haver canviat el Windows 2003 per el Windows 7.  Es feia gaire bé incompatible amb el servidors de programes, deixant a les noves entrades unes fotografies i uns escrits desfasats dels formats que serveix blogger, descarregant un programa, sols tens que clicar sobre la foto o la conversa i te dona diferents opcions de mida, mol important per els que es trobin en aquesta disjuntiva, la solució com sempre ¡¡¡¡ preguntant al Google ¡¡¡¡  

.

dijous, 21 de juliol del 2011

PROJECTE DE LLEI D'ACCÉS AL MEDI NATURAL AMB VEHICLES A MOTOR

.

Finalment així ha quedat la modificació. 

No és cert el que es diu en els mitjans de comunicació de que es permet la circulació en camins de menys de 4 metres. 
Es pot permetre sempre i quan el conseller ho autoritzi. Parla de  "xarxes o itineraris establerts pel departament competent". En definitiva, que això serà un altre cop un campi qui pugui.

Qui vulgui demanar una d'aquestes autoritzacions que s'ho treballi i redacti els informes que consideri oportuns i demani les autoritzacions dels propietaris. 
No deixa de ser ridícul el fet que, si circules per un camí de més de 4 metres no et cal l'autorització del propietari, i si és inferior llavors si, costa d'entendre. 

En dret administratiu consta la obligació dels propietaris de delimitar i tancar les seves finques, i és bén sabut des de fa temps que res impedeix a qualsevol persona l'entrada a una finca que no estigui tancada (sempre i quan no tingui la negativa del propietari). És lògic ja que sería irreal que caminant per la muntanya haguéssim d'estar pendents de quan acaba una finca i quan comença l'altra i si el seu propietari permet o no permet el pas. 

En general doncs, si no hi ha tanca ni avís de prohibició, un pot anar per la muntanya lliurement sense dur a sobre un planell de les finques amb les dades dels seus propietaris. 

Simplement si es troba una tanca doncs no la podrà travessar per que és un signe evident de la negativa del seu propietari de que s'hi entri. 

Amb la reforma, en camins de menys de 4 metres caldrà el permís exprés del propietari i en camins de més de 4 metres no. A mi em costa molt d'entendre la diferència.

Finalment: quedem en mans del conseller i de les instruccions que vulgui donar als responsables de medi natural. No sé si anem a millor o a pitjor, però jo sempre he pensat que les coses estan lligades quan estan al texte de la llei, i que quan la llei deixa molt marge de decisió a una persona (ja sigui Jutge o conseller o el qui sigui) llavors anem malament doncs et poden canviar les normatives quan els sembli. Interpretació positiva ? ho han aprovat així per fer-ho "suau" davant dels ecologistes ì a partir d'ara les autoritzacions es donarán sense massa limitacions i acabarem podent circular per tot tipus de camins, sempre i quan els seus propietaris ho autoritzin.

Un el·lement més positiu: ara serà relativament senzill obtenir permisos per circular en estacions d'esquí, doncs son grans espais, amb molts camins i corriols i amb un sol propietari o gestor amb la qual cosa la gestió de les autoritzacions són més senzilles. A veure qui s'anima amb una estació d'esquí que vulgui donar "vidilla" a les activitats d'estiu.


Capítol 1
Modificació de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Article 3
S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 6, amb el text següent:

“6.3 Es permet la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats en
xarxes o itineraris establerts pel Departament competent en matèria de medi
natural i, en tot cas, sempre amb l’autorització expressa del titular dels vials. La
delimitació d’aquests vials, que podran tenir amplada inferior a quatre metres i
diversos tipus de ferms, s’efectuarà mitjançant Ordres del conseller competent
en matèria de medi natural, en les quals es podran establir condicions
especifiques de circulació i característiques dels vials, i haurà de ser
incorporada a l’inventari comarcal corresponent.”

14
Article 4
Es modifica l’article 20 que passa a tenir la redacció següent:


“Article 20. Delimitació d’espais i recorreguts.
“1. Es prohibeix de fer competicions esportives a l’interior dels espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça i a les reserves naturals de fauna salvatge, excepte en el cas de trams d’enllaç no cronometrats, que podran passar per vials aptes per a la circulació motoritzada, previ informe de l’òrgan gestor de l’espai i d’acord amb les autoritzacions corresponents.

“2. Sense perjudici de el que estableix l’apartat 1, els espais i recorreguts
autoritzats per a cadascuna de les competicions esportives, estaran delimitats per les autoritzacions preceptives del Departament competent en matèria de medi natural, d’acord amb el que estableix l’article 24. Les limitacions i prohibicions establertes pels articles 6 i 7, poden no ser aplicables a les competicions esportives a les que fa referència l’article 23 quan així s’estableixi en les autoritzacions corresponents.”

Joan Comas
.