dimarts, 24 de desembre de 2013

F.C.M informa referent a la nova llicència del 2014
F.C.M ens informa:

A partir del proper 1 de gener del 2014, serà necessària la nova llicència del 2014 per a tots aquells pilots que vulguin entrenar o competir, i tenir garantida d’aquesta manera la cobertura de l’assegurança de la FCM.

Per aquest motiu, a partir de l’1 de gener, ja s’haurà de tramitar la llicència del 2014 a través de la web de la FCM. En els primers dies d´any, el pilot haurà de presentar imprès el full de les seves llicències de la web, que ratifiqui la formalització de la llicència del 2014. Posteriorment, es podrà passar, com sempre, per la seu de la Federació per a recollir el carnet de la llicència.

Recordem doncs a tots els pilots, que les actuals llicències del 2013 només seran operatives fins el 31 de desembre i a partir d’aquesta data, cal formalitzar la nova llicència del 2014 per a poder entrenar amb els serveis d’assegurança de la FCM.

Cap comentari: